Rosso Dpf Partikül Katalizör Çözüm Merkezi

AdBlue Arızası

AdBlue® dizel yakıtlı ağır vasıtaların oluşturduğu NOx-emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan çözümdür. AdBlue® ne patlayıcı ne de çevreye zararlıdır. Taşınabilir sıvıların minimum risk kategorisinde sınıflandırılmaktadır. Aşındırıcı özelliği olduğundan dolayı kullanımı ve depolanması için belli bazı malzemeler gereklidir.

Avrupa’daki belli başlı bütün kamyon, otobüs imalatçılarının AdBlue® gerektiren modelleri vardır. AdBlue® ayrı bir tankta saklanır. Dizel veya başka tür yakıtlarla karıştırılmaz. Kullanımı SCR Selective Catalytic Reduction (SCR Seçimli Katalitik İndirgeme Sistemi) adlı sistemle yapılır.
AdBlue® taşıtınızın SCR sisteminin işlevini yerine doğru getirmesini güvence altına almak için DIN V 70070 standardı ile ISO 22241-1 teknik şartnamesine uymalıdır. ISO ve CEFIC yönetmelikleri ile uyumludur.

SCR sisteminin işlevini iyi şekilde görmesi için AdBlue®'nun bu standartlara uyumlu olması çok önemlidir.